Жамият саҳифаси  • Жараён

    Жараён

    ДАХЛДОРЛИК ҲИССИ КУЧАЙМОҚДА Ёшлар даврасига тушиб қолсангиз, бир-бировларига “Ҳужжатингизни қаерга топширдингиз?”, “Ишга жойлашдингизми?” деган саволлар..